Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Hospodářské výsledky

Vývoj vybraných ukazatelů (stav k 31.12.)

Jednotka 2012 2013 2014 2015
Instalovaný elektrický výkon MW 101,5 101,5 101,5 101,5
Výroba elektřiny MWh 652 403 668 243 721 046 679 582
Instalovaný tepelný výkon MWt 558 558 558 558
Výroba tepla TJ 11 666 11 977 12 177 11 751
Tržby tis. Kč 2 935 926 3 072 242 2 970 941 3 098 296
Přidaná hodnota tis. Kč 446 161 540 779 678 861 762 781
Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč 53 377 78 425 86 134 114 772
Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč 35 003 63 096 69 252 92 530
Dlouhodobý majetek tis. Kč 2 259 507 2 457 649 2 743 643 2 830 411
Oběžná aktiva tis. Kč 674 007 950 078 724 788 609 410
Základní kapitál tis. Kč 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Cizí zdroje tis. Kč 564 342 411 332 964 754 842 309
Zaměstnanci osoby 370 372 368 365
Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/os. 1 206 401 1 453 427 1 844 731 2 089 811