Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2011 2012 2013 2014 2015
Průmyslová voda mil. m3 46 45 44 46 44
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 370 317 289 237 257
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 578 592 607 592 625
Horká voda TJ 1 234 1 266 1 233 1 071 1 115
Teplá voda TJ 586 635 654 550 602
Elektrická energie GWh 685 652 668 721 680
Pára TJ 11 272 11 135 11 444 12 177 11 751
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 571 2 510 2 599 2 319 2 249
Výroba oceli v TŽ kt 2 550 2 560 2 622 2 609 2 595