Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2012 2013 2014 2015 2016
Průmyslová voda mil. m3 45 44 46 44 44
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 317 289 237 257 283
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 592 607 592 625 584
Horká voda TJ 1 266 1 233 1 071 1 115 1 180
Teplá voda TJ 635 654 550 602 633
Elektrická energie GWh 652 668 721 680 637
Pára TJ 11 135 11 444 12 177 11 751 11 287
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 510 2 599 2 319 2 249 2 269
Výroba oceli v TŽ kt 2 560 2 622 2 609 2 595 2 671