Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Hospodářské výsledky

Vývoj vybraných ukazatelů (stav k 31.12.)

Jednotka 2015 2016 2017 2018 2019
Instalovaný elektrický výkon MW 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5
Výroba elektřiny MWh 679 582 637 061 674 627 603 960 621 162
Instalovaný tepelný výkon MWt 558 558 558 558 558
Výroba tepla TJ 11 751 11 287 11 516 11 078 11 038
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb tis. Kč 3 094 477 2 696 839 2 520 845 2 770 464 3 260 924
Přidaná hodnota tis. Kč 762 781 742 671 714 372 894 711 1 161 662
Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč 114 772 70 089 137 738 52 091 10 136
Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč 92 530 61 421 111 061 41 702 9 743
Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč 2 740 522 2 550 863 2 400 521 2 302 164 2 375 315
Oběžná aktiva tis. Kč 609 410 575 853 847 915 977 532 1 177 953
Základní kapitál tis. Kč 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Cizí zdroje tis. Kč 842 309 652 437 625 481 744 287 914 064
Zaměstnanci osoby 365 365 368 366 363
Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/os. 2 089 811 2 034 088 1 941 467 2 446 746 3 204 054