Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Hospodářské výsledky

Vývoj vybraných ukazatelů (stav k 31.12.)

Jednotka 2013 2014 2015 2016 2017
Instalovaný elektrický výkon MW 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5
Výroba elektřiny MWh 668 243 721 046 679 582 637 061 674 627
Instalovaný tepelný výkon MWt 558 558 558 558 558
Výroba tepla TJ 11 444 11 614 11 188 10 725 10 968
Tržby tis. Kč 3 072 242 2 970 941 3 098 296 2 696 839 2 520 845
Přidaná hodnota tis. Kč 540 779 678 861 762 781 742 671 714 372
Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč 78 425 86 134 114 772 70 089 137 738
Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč 63 096 69 252 92 530 61 421 111 061
Dlouhodobý majetek tis. Kč 2 457 649 2 743 643 2 830 411 3 312 698 3 396 798
Oběžná aktiva tis. Kč 950 078 724 788 609 410 575 853 745 770
Základní kapitál tis. Kč 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Cizí zdroje tis. Kč 411 332 964 754 842 309 652 437 625 481
Zaměstnanci osoby 372 368 365 365 368
Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/os. 1 453 427 1 844 731 2 089 811 2 034 088 1 941 467