Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Hospodářské výsledky

Vývoj vybraných ukazatelů (stav k 31.12.)

Jednotka 2018 2019 2020 2021 2022
Instalovaný elektrický výkon MW 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5
Výroba elektřiny MWh 603 960 621 162 592 214 590 199 582 919
Instalovaný tepelný výkon MWt 558 558 558 558 558
Výroba tepla TJ 11 078 11 038 10 820 10 765 10 737
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb tis. Kč 2 770 464 3 260 924 3 239 164 4 067 514 5 339 203
Přidaná hodnota tis. Kč 894 711 1 161 662 1 215 223 2 030 603 2 321 617
Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč 52 091 10 136 12 454 60 565 169 795
Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč 41 702 9 743 9 557 49 437 136 727
Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč 2 302 164 2 375 315 2 429 481 2 371 390 2 212 225
Oběžná aktiva tis. Kč 977 532 1 177 953 905 004 1 467 844 1 566 990
Základní kapitál tis. Kč 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Cizí zdroje tis. Kč 744 287 914 064 784 270 1 158 348 1 025 507
Zaměstnanci osoby 366 363 361 360 359
Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/os. 2 446 746 3 204 054 3 365 241 5 641 282 6 462 724