Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Způsob uplatnění reklamací

viz „Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky energií a poskytování služeb s těmito dodávkami spojených."

Spory mezi zákazníkem a dodavatelem ve věcech týkajících se dodávky energetických médii a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, řeší „Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky energií a poskytování služeb s těmito dodávkami spojených.“

Kontakt na zákaznickou a poruchovou telefonní linku ENERGETIKY TŘINEC,a.s.: +420 558 532 207