Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Informace ze zákona

Jednotka 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Výroba elektrické energie GWh 721 680 637 675 604 621
- vyrobená z koksárenského plynu % 15,00 11,04 5 16,84 17,37 16,98
- vyrobená z konvertorového plynu % 4,12 3,65 3,70 3,70 3,74 3,64
- vyrobená z vysokopecního plynu % 24,26 26,14 29,78 21,10 22,60 22,58
- vyrobená ze zemního plynu % 2,23 3,24 3,43 1,27 1,64 1,30
- vyrobená z tuhého paliva % 50,85 52,01 54,12 53,34 50,45 51,02
- vyrobená z biomasy % 0,39
- vyrobená z páry ze spalinových kotlů % 3,54 3,93 3,98 3,75 4,20 4,08
Množství emisí CO2 z výroby el. energie tun 939 878 907 164 894 186 818 370 792 993 820 669

Výkaz dodržování standardů za rok 2019

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
4 lhůta obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše 0 0 0
6 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu 0 0 0
7 lhůty pro odstanění příčin snížené kvality plynu 0 0 0
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distibuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
9 zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě 0 0 0
10 umožnění přepravy nebo distribuce plynu 0 0 0
11 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu 0 0 0
12 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele sdružené služby 0 0 0
13 lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu 0 0 0
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
15 obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn 0 0 0
16 lhůty pro vyřízení reklamace vyučtování reklamace dodávky plynu 0 0 0
Celkem: 0 0 0

Výkaz dodržování standardů za rok 2018

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
4 lhůta obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše 0 0 0
6 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu 0 0 0
7 lhůty pro odstanění příčin snížené kvality plynu 0 0 0
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distibuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
9 zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě 0 0 0
10 umožnění přepravy nebo distribuce plynu 0 0 0
11 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu 0 0 0
12 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele sdružené služby 0 0 0
13 lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu 0 0 0
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
15 obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn 0 0 0
16 lhůty pro vyřízení reklamace vyučtování reklamace dodávky plynu 0 0 0
Celkem: 0 0 0

Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele

Jednotka 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uhelné elektrárny % 47,73 48,85 52,34 48,89 46,73 47,36
Plynové elektrárny % 33,29 29,20 28,56 29,20 28,56 29,09
jaderné elektrárny % 11,80 13,59 12,53 13,59 15,73 15,87
Výroba el. z obnovitelných zdrojů % 0,78 1,49 1,92 1,49 4,76 4,31
Ostatní (neidentifikováno) % 6,40 6,84 4,65 6,84 4,22 3,37
Celkem: % 100 100 100 100 100 100