Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Směr rozvoje

ET navazuje na strategické rámce TŽ, misi „Společnost pro příští generace“ a vizi „Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutnictví“.

Vize a poslání ET je následující:

„TRVALE PROSPERUJÍCÍ ENERGETICKÁ SPOLEČNOST ZABEZPEČUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM V CELÉM SPEKTRU ENERGETICKÝCH KOMODIT“.

Strategické plány ET vycházejí obdobně jako strategie Tž ze čtyř oblastí:

  • ŘÍZENÍ
  • PARTNERSTVÍ
  • TECHNOLOGIE
  • LIDÉ

Strategické cíle těchto 4 klíčových oblastí vytyčují cestu k dosažení vize a souhrnných strategických cílů ET. Tyto jsou dále součástí finančního plánu ET, který je naplňován v praxi a pravidelně vyhodnocován.

Strategické cíle společnosti:

  • spolehlivost dodávek energií
  • zvyšování výkonnosti společnosti
  • růst produktivity práce
  • zlepšování vzájemných vztahů se zákazníky
  • udržení trendu snižování zatížení životního prostředí
  • zvyšování firemní kultury