Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2018 2019 2020 2021 2022
Průmyslová voda mil. m3 46 44 42 40 42
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 412 423 429 377 385
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 466 433 446 402 500
Horká voda TJ 1 116 1 070 1 077 1 209 1 020
Teplá voda TJ 590 566 565 620 534
Elektrická energie GWh 604 621 592 590 583
Pára TJ 11 078 11 038 10 820 10 765 10 737
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 221 2 154 2 211 2 071 2 163
Výroba oceli v TŽ kt 2 655 2 578 2 652 2 466 2 508