Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2016 2017 2018 2019 2020
Průmyslová voda mil. m3 44 45 46 44 42
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 283 403 412 423 429
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 584 454 466 433 446
Horká voda TJ 1 180 1 196 1 116 1 070 1 077
Teplá voda TJ 634 653 590 566 565
Elektrická energie GWh 637 675 604 621 592
Pára TJ 11 287 11 516 11 078 11 038 10 820
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 269 2 204 2 221 2 154 2 211
Výroba oceli v TŽ kt 2 671 2 593 2 655 2 578 2 652