Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2015 2016 2017 2018 2019
Průmyslová voda mil. m3 44 44 45 46 44
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 257 283 403 412 423
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 625 584 454 466 433
Horká voda TJ 1 115 1 180 1 196 1 116 1 070
Teplá voda TJ 602 634 653 590 566
Elektrická energie GWh 680 637 675 604 621
Pára TJ 11 751 11 287 11 516 11 078 11 038
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 249 2 269 2 204 2 221 2 154
Výroba oceli v TŽ kt 2 595 2 671 2 593 2 655 2 578