Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

REMIT - Market Transparency

Informace o výrobě, výkonech a odstávkách výrobních jednotek

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Vzhledem k obecnosti textu Nařízení č. 1227/2011 týkající se povinnosti zveřejňovat vnitřní informace, budou zveřejňovaná data upravována tak, aby vyhověla požadavkům Nařízení, navazující legislativě či výkladu příslušných úřadů.


Instalovaný výkon – elektrický (MW)

Zdroj E2 MWe Zdroj E3 MWe
TG2 25 TG11 12
TG3 14,5 TG12 32,4
TG14 17
TG15 0,6

Plánované odstávky výrobních zařízení

Plán oprav vybr. zařízení