Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

REMIT - Market Transparency

Informace o výrobě, výkonech a odstávkách výrobních jednotek

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Vzhledem k obecnosti textu Nařízení č. 1227/2011 týkající se povinnosti zveřejňovat vnitřní informace, budou zveřejňovaná data upravována tak, aby vyhověla požadavkům Nařízení, navazující legislativě či výkladu příslušných úřadů.


Instalovaný výkon – elektrický (MW)

Zdroj E2 MWe Zdroj E3 MWe
TG2 25 TG11 12
TG3 14,5 TG12 32,4
TG14 17
TG15 0,6

Plánované odstávky výrobních zařízení

Plán oprav vybr. zařízení

Disponibilní výkon

disponibilní výkon

Skutečný výkon a operativní odstávky výr. zařízení