Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

  • výroba elektřiny
  • distribuce elektřiny
  • výroba tepelné energie
  • rozvod tepelné energie
  • distribuce plynu
  • obchod s plynem
  • výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • zámečnictví, nástrojářství
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Energetika Třinec

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Trvale prosperující energetická společnost zabezpečující komplexní služby zákazníkům v celém spektru energetických komodit.

Člen skupiny Třinecké železárny Moravia steel

Předmět podnikání

Hlavní činnost akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC (ET) spočívá ve výrobě, rozvodu a prodeji elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody a distribuci, úpravě topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu.